Naposledy aktualizováno: 02.08.2019 09:25:55
logo

Městská knihovna Libáň

FOTOGRAFIE Z AKCÍ SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT

 V SEKCI FOTOGALERIE

Přihláška do tanečního kurzu pro dospělé
je ve wordu zde a v pdf zde.

 PŘIHLAŠTE SE DO VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ LIBÁŇ
Motto: „Výuka přichází za seniorem"

 

Od počátku nového školního roku chce knihovna nabídnout všem zájemcům z řad dříve narozených možnost studia Virtuální univerzity třetího věku. Jedná se o dlouhodobou společenskou aktivitu v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat tento způsob vzdělávání zájemcům, kteří se nemohou účastnit prezenčního studia. Studijním i organizačním garantem projektu je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.

 

Studium je určeno pro:
• osoby se statusem důchodce
• invalidní důchodce bez rozdílu věku
• osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní)

 

Podmínky studia:
• vyplněná a konzultačním střediskem (knihovnou) potvrzená přihláška
• zaplacený studijní poplatek (400 Kč za semestr)

 

Účastníci studia společně zhlédnou v knihovně každých 14 dní přednášku k danému tématu (celkem šest za jeden semestr). Následuje vypracování kolektivního testu k ověření a pochopení celého výkladu.


Zájemci, hlaste se v knihovně do konce září 2019. Téma přednášek pro zimní semestr je Genealogie – hledáme své předky.

 

Zimní semestr – termíny přednášek od 9-11 hodin

 

1. přednáška pátek 4. října 2019
2. přednáška pátek 18. října 2019
3. přednáška pátek 1. listopadu 2019
4. přednáška pátek 15. listopadu 2019
5. přednáška pátek 29. listopadu 2019
6. přednáška pátek 13. prosinec 2019

 

Více informací k jednotlivým tématům najdete na stránce https://e-senior.czu.cz/course/view.php?…. Více o projektu naleznete na webových stránkách univerzity: www.e-senior.czu.cz, své dotazy můžete samozřejmě směrovat také do knihovny.

 

 

 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Ani letošní prvňáčky jsme neošidili o slavnostní pasování na rytíře-čtenáře libáňské knihovny. Tentokrát jsme se sešli 10. června 2016 a po zábavném vystoupení pana Marka Šolmese Srazila a úspěšném složení zkoušky ze čtení pasoval naše malé čtenáře starosta, pan Jaromír Přibyl.

Pro tento rok vyšla v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka knížka s názvem Knihožrouti od spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové. Knihu malým čtenářům předala ředitelka ZŠ a MŠ Libáň paní Ladislava Hazdrová a pamětní listinu se čtenářským průkazem do knihovny děti dostaly od knihovnice paní Lucie Hlaváčkové. Na slavnost dohlížela třídní učitelka paní Helena Průšková, která naučila svoje žáčky tak pěkně číst.

Novým rytířům–čtenářům blahopřejeme a hlavně jim přejeme, ať jim jsou knihy celoživotní inspirací i věrnými průvodci.

HORNÍ DOLPO – UTAJENÁ ZEMĚ HIMÁLAJE

Na 23. února 2016 je pro Vás připravena cestovatelská přednáška „Horní Dolpo – utajená země Himálaje“ s promítáním fotografií a videa z  cesty Pavly Bičíkové napříč Himálajem. Horní Dolpo je jedno z posledních míst na naší planetě, kde lze ještě poznat skutečný život vysokohorských kmenů, nedotčených civilizací. Zajímavé vyprávění o vysokých horách, o budhistické kultuře a o šťastných lidech, kteří jsou přímými potomky Tibeťanů, vás jistě zaujme. Pro obtížnou dostupnost se Dolpo nazývá Bo yul – Utajená země. Rozkládá se převážně v nadmořské výšce 4 až 6 tisíc metrů a žije tu velmi málo lidí. Ti zde žijí odvěkým způsobem života. Od Nepálu je Dolpo odděleno vysokými horskými sedly. Díky tomu je i dnes málo navštěvovanou částí Himálaje a trek přes Horní Dolpo patří k jedněm z nejobtížnějších. Můžete zde však poznat skutečný život nedotčený civilizací. 

DIASHOW SVĚTOVÉ MARATONY

19. ledna 2016 jsme si s Pavlem Novotným a Miloslavem Kozákem zaběhli světové maratony. Slyšeli jsme vyprávění dvou běžců o zážitcích z cest a absolvovaných maratonech na různých místech světa. Seznámili nás s tréninkem i vším, co k běhání patří, promítli fotografie z putování po Turecku, Číně, Japonsku, Indii a Mexiku.

KNIHOVNA MÁ NOVÉ ČTENÁŘE

V pondělí 8. června 2015 proběhla v obřadní síni MěÚ v Libáni čtenářská slavnost. O co šlo? Prvňáčci ze základní školy přišli složit zkoušku ze čtení. Po složení této zkoušky je čekal ještě čtenářský slib, při kterém děti slíbily, že se budou o knížky pěkně starat, ochraňovat je a budou pilně číst. A pak přišla slavnostní chvíle, kdy je host Honza Petráš pasoval na opravdové čtenáře. Děti si odnesly nejen krásný zážitek, ale i čtenářský průkaz do Městské knihovny v Libáni a knížku Odemyky zamyky od Jiřího Žáčka, která vyšla díky projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, do kterého se knihovna zapojila.

Všem šikovným čtenářům přejeme, ať se jim písmenka skládají jen do těch nejkrásnějších příběhů!

LOVCI PEREL – VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Byla ukončena největší letošní čtenářská akce pro děti s názvem „Lovci perel“! V průběhu roku, až do konce listopadu si mladí čtenáři vybírali ty správné knížky, knížky perlorodky. Na výběr bylo téměř sto titulů knih. Za správné odpovědi na otázky, které pozorní čtenáři v knihách objevili, získali perlu. To však nebylo všechno. Zvídaví čtenáři mohli soutěžit dál a potýkat se i s náročnějšími úkoly. Za jejich vyřešení získali Moriony, pohádkovou měnu, peníze, které po skončení soutěže vyměnili za různé dárkové zboží.

Dnes už známe výsledky soutěže i její výherce. Perličkové knížky četlo 29 soutěžících dětí, které dohromady přečetly 263 knih perlorodek. Každý soutěžící čtenář si odnesl diplom za účast a knížku jako dárek. Výherci, respektive výherkyně, získaly také diplomy, knihu a hlavně nejvíce Morionů, které v prosinci promění v obchůdku v knihovně za dárky. A kdo že zvítězil? Na 1. místě s 60 získanými perlami se umístila Marie Strnadelová, na 2. místě s 43 perlami je Markéta Štěpánková a na 3 místě za 20 přečtených knih je Jana Rýdlová. Všechna děvčata jsou ze 7. A libáňské školy, kde také soutěžilo nejvíce dětí.  Jsem moc ráda, že akce, do které jsem naši knihovnu přihlásila, přilákala ke čtení a do knihovny další děti. 

ASTROLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA MILANA GELNARA

9. října 2014 od 18 hodin si návštvěnice vyslechly zajímavou přednášku o partnerských vztazích z pohledu astrologie a znameních horoskopu. Dozvěděly jsme se, jak se k sobě jednostlivá znamení hodí či nehodí. Byla nám vysvětlena podstat aury a čaker, které jsme si na závěr mohli nechat změřit přístrojem vyvinutým v NASA. Tuto možnost využily prakticky všechyn zúčastněné dámy.

PASOVÁNÍ PRVŇÁKŮ NA RYTÍŘE-ČTENÁŘE KNIHOVNY

Stalo se již pěknou tradicí, že ke konci školního roku jsou žáčci první třídy pasováni na rytíře-čtenáře knihovny. A tak tomu ani tentokrát nebylo jinak, v pátek 6. června 2014. Protože se minule dětem velmi líbil host Marek Šolmes Srazil, domluvili jsme se s ním i pro tentokrát. Marek to s dětmi opravdu umí. Nejen že je spisovatel, skladatel, ale je také učitelem v mateřské škole, učí děti na kytaru, vede hudební kroužek a dětský turistický oddíl. Nejdříve Marek rozezpíval a rozveselil děti v mateřské školce. Ty jeho veselé písničky moc dobře znají. Však mají od loňska jeho CD a rády ho poslouchají. I pro Marka byl velký zážitek, když viděl, jak děti jeho písničky umí, zpívají s ním a mají jeho písničky rády. Znovu dětem připomněl postavičky z Pohádek do postýlky – Frňka, Vaječnatku Kropenatou a Kropenatku Vaječnatou, které děti naučil i kreslit.

Prvňáčkům pak představil novou knížku o Žlabákovi a Žlabandě, společně si zazpívali, rozcvičili se japonskou rozcvičkou a pak už mohl děti vyzkoušet ze čtení z jeho Pohádek do postýlky. Všichni čtenáři to zvládli na jedničku s hvězdičkou. Však jim ji také Marek maloval na ruku. Když děti prokázaly, že umí číst a můžou být tudíž přijaty za čtenáře knihovny, nastalo skutečné pasování na rytíře či rytířku knihovny. Od toho okamžiku mají mít v úctě slovo, ochraňovat knížky a statečně a čestně, jako pravý rytíř, se bít za všechno dobré, co je v nich psáno. Pasováni byli paní knihovnicí a pamětní glejt, průkazku do knihovny a záložku do knížky dětem předala paní ředitelka. Navíc si všichni odnesli jedinečnou knížku – Abecedu Magdaleny Wagnerové od A do Zet, s ilustracemi Pavla Sivka, kterou rytířům předala jejich třídní učitelka Košková.  Knížky jsme pro děti získali přihlášením se do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Kniha byla napsána speciálně pro prvňáčky, v obchodě se nedá koupit. Na závěr měli pro prvňáčky připravené překvapení jejich patroni, kamarádi z 9. A, kteří jim dali knížky s věnováním.

Po společném fotografování byl této malé slavnosti konec, já se už mohu jen těšit na to, že noví čtenáři budou navštěvovat knihovnu co nejčastěji a plně využijí průkazky, kterou mají do konce roku zdarma.

LOVCI PEREL

Největší letošní akcí pro děti je celoroční hra s názvem „Lovci perel“. Věřím, že přiláká do knihovny většinu dětí všech věkových skupin. Podstatou hry je, že děti můžou celý rok tzv. lovit perly. Musí si však vybrat správnou knížku, knížku perlorodku. Na výběr mají téměř ze stovky knih. V každé z nich najdou otázky, které, pokud budou knížku pozorně číst, snadno zodpoví. Za správné odpovědi získávají děti perlu. A ten, kdo chce náročněji soutěžit, může odpovědět i na další, nepovinné otázky. Při jejich zodpovězení se už ale musí děti více snažit. Třeba tím, že musí něco nakreslit nebo vymyslet jméno pro strašidlo nebo se zamyslet nad tím, jak by se zachovaly na pustém ostrově. Však taky za odpovědi na tyto tři otázky získávají knihovní penízky – Moriony. Ty si musí ale dobře uložit. V prosinci, na konci hry, kdy bude vyhodnocení celého projektu, mohou Moriony utratit za množství lákavého zboží, které jim nabídne knihovna. A tak nejenom sběratel a vlastník největšího množství perliček bude odměněn. 

AUTORSKÉ ČTENÍ JANA OPATŘILA O KAPŘÍKOVI METLÍKOVI

pro žáky 2.A a 3.A ZŠ Libáň proběhlo 11.4.2014. Dětem se příběhy kapříka Metlíka a jeho kamarádů moc líbily, zaujal a pobavil je i mladý autor těchto knih. 

CESTOPISNÁ BESEDA S PROMÍTÁNÍM DIAPOZITIVŮ O PODKARPATSKÉ RU­SI

se konala 18. 3. 2014, vyprávěl nám pan Pavel Bičiště, dlouholetý pracovník v oblasti cestovního ruchu a spolupracovník a fotograf CK Hoška-Tour. Neplánovaně jsme si vyslechli také o polské části Tater a Krakově. 

CESTOVÁNÍ PO SIBIŘI, KAMČATCE A SIBIŘSKÝCH ŘE­KÁCH

nám slovem i obrazem přiblížil 14. 1. 2014 pan Ing. Jiří Trübenekr.

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA O SÝRII

24. 10. 2013 se uskutčnila cestopisná přednáška s pány Petrem Kvardou a Pavlem Chlumem o Sýrii.

BESEDA PRO ŽÁKY 8. a 9. ROČ. S MARTINOU BITTNEROVOU
Jsme rádi, že k nám na naši školu 4. 10. 2013 zavítala česká spisovatelka – paní Martina Bittnerová. Vyprávěla nám o „stinných“ či spíše méně známých stránkách životů Karla Hynka Máchy a Boženy Němcové. Zalovili jsme v paměti, co o jejich životě a díle víme z hodin literatury a dozvěděli jsme se hodně zajímavých nových informací. Například že Karel Hynek Mácha byl vždy rád středem pozornosti a dost výstředně se oblékal, že měl nemanželské dítě, které ale bohužel zemřelo, že své lásce Eleanor říkal Lori a velmi na ni žárlil, že se rád toulal světem, a to nejen Čechami, ale i Evropou – pěšky došel až k moři. A pro všechny bylo velkou novinkou, že dcera Boženy Němcové Theodora žila a pracovala jako slečna učitelka v nedalekém Jičíně, kde svůj volný čas trávila prací na své milované zahradě u domu, který se jí přes finanční potíže podařilo postavit na Holínském předměstí.

napsali Tereza Rýdlová, Lukáš Vaníček a Dominik Douša, 9. A

BESEDA S MARKEM ŠOLMESEM SRAZILEM A PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE-ČTENÁŘE KNIHOVNY

V pátek 21. června 2013 navštívil Libáň spisovatel, skladatel, zpěvák a kytarista Marek Šolmes Srazil se svým programem pro děti. V tento den přišli některé děti ze školky a někteří žáci první třídy domů pomalovaní jedničkami, srdíčky nebo hipíky. Těmi je ozdobil Marek během svého programu. Autorské čtení knihy „Pohádky do postýlky“ pojal velmi netradičně. Předčítání prokládal zpěvem a hraním na kytaru, na papír maloval některé postavy ze svých pohádkových knížek a malovat se je učily i děti u tabule. Poznaly tak „Frňka“ a jeho „klobonos“ nebo „nožilindy“ a kuřecí dvojčata Vaječnatku Kropenatou a Kropenatku Vaječnatou. Za splnění úkolu nebo správnou odpověď jim Marek namaloval na ruce jedničku s hvězdičkou a hipíkem ozdobil čelo. Na jeho japonskou rozcvičku děti určitě nezapomenou a ani přítomné paní učitelky. Každé dítko si nakonec odnášelo kresbu pohádkových hrdinů Frňka, Kropenatky nebo Vaječnatky, aby si je mohly kreslit i ve škole s učitelkami anebo prostě jen tak doma.
Na vizitce Marka Šolmese Srazila si přečtete: učitel, spisovatel, skladatel, básník a hippie. Jak jsme se přesvědčili, mluví vizitka pravdu, protože jeho výkon byl strhující a všezahrnující. Jeho hlavní povolání je učitel angličtiny v pražské Montessori school. Kromě toho učí děti hře na kytaru, šéfuje tři kapely – The Ignu, The Ignu Underground a The Ignu Pianissimo. Navazuje, i když trochu tvrdším stylem, na hudbu 60. let, která jsou jeho nejoblíbenějším obdobím. Nepíše jen pohádky pro děti, ale také pro dospělé, básně a v poslední době také krátké prózy, které nazývá romaneta. A hippie? To je nostalgická vzpomínka na bouřlivé mládí. Základní principy hnutí svobody a lásky však v Markovi zůstávají dodnes.
Při tolika aktivitách není divu, že jsme termín vystoupení museli zamlouvat téměř s ročním předstihem, ale výsledek stál za to. Na závěr jeho vystoupení se ho děti nadšeně ptaly: „Nechcete přijet za námi zase zítra?“ Bohužel, druhý den byla sobota a na Marka čekala jeho rodina, ale určitě do Libáně zase rád přijede. Oba díly jeho Pohádek do postýlky je možné si půjčit v knihovně a při takové návštěvě mohou děti svůj obrázek Frňka z besedy doplnit dalším Markovým obrázkem. V knihách je přiloženo i CD s pohádkami a písničkami, které mohou děti poslouchat sami, pokud nemají rodiče zrovna čas. Pohádky oslovují především děti od tří do šesti let, ale poslouchají se dobře i dospělým. Jsou to spíše milé příběhy, plné něhy a lidské slušnosti, které se v dnešním světě dětí i dospělých zoufale nedostává.
Po rozdováděném vystoupení přišla řada na vážnější část programu dne a tím bylo pasování prvňáčků na rytíře-čtenáře knihovny. Na tento slavnostní akt byli pozváni i rodiče a prarodiče dětí. Poté, co prvňáčci nejen panu starostovi dokázali, že umí opravdu dobře číst, bylo vždy za kytarového doprovodu Marka vyhlášeno jméno pasovaného čtenáře. Ten poklekal a paní knihovnice jej pasovala na rytíře-čtenáře. Od pana starosty pak každý pasovaný čtenář obdržel pasovací glejt, průkazku do knihovny, záložku do knížky a knížku básniček Radka Malého „Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky“. Tyto dárky získala knihovna pro děti v rámci projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“ organizovaného Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky, do kterého se naše knihovna každoročně aktivně zapojuje.
Dopoledne bohaté na program rychle uběhlo a já věřím, že děti mají na co vzpomínat, ať už na legraci s Markem Šolmesem Srazilem, na rozechvění před zkouškou ze čtení, obavu z velkého pasovacího meče či na radost z první průkazky do knihovny. Bylo to pro nás pro všechny příjemně strávené dopoledne.
BESEDA S TOMÁŠEM CIKRTEM

23. května 2013 proběhla v obřadní síni MěÚ Libáň přednáška a debata s autorem knihy „Příběhy léků“ Tomáše Cikrtem. Ten si jako hosta pozval našeho lékárníka, pana PharmDr. Milana Hrnčíře. Tomáš Cikrt, vzděláním farmaceut, jinak bývalý novinář a mluvčí ministerstva zdravotnictví, nám během dvouhodinové prezentace s doplňky pana Hrnčíře velice poutavě a srozumitelně přednášel o bezpečném užívání léků. Dozvěděli jsme se o správném zacházení s léky, jak můžeme ovlivnit bezpečnost své farmakoterapie, na co se můžeme ptát lékaře a lékárníka či jak s nimi spolupracovat. Tématem byly také nejčastější důvody, proč lidé berou špatně léky a jak se hlásí nežádoucí účinky. Na závěr nám oba pánové zodpověděli naše všetečné dotazy. Jako vzpomínku na příjemně strávený večer si každý účastník odnesl knihu pana Cikrta i s autogramem.

BESEDA SE SPISOVATELKOU HANOU MARIÍ KÖRNEROVOU

V úterý 16. dubna 2013 přijala pozvání do Libáně spisovatelka Hana Marie Körnerová. Velice poutavě a zábavně vyprávěla o svých knihách a svém životě. Odpověděla na všechny zvídavé dotazy přítomných. Byl to velice příjemně strávený večer.

BESEDA SE SPISOVATELKOU MAR­TINOU DRIJVEROVOU

V pondělí 25. března 2013 se žáci třetí a čtvrté třídy ZŠ a MŠ Libáň setkali se spisovatelkou dětských knížek Martinou Drijverovou. Paní spisovatelka byla velmi milá a zajímavě a poutavě přednášela ukázky ze svých knížek. Děti zaujala i vyprávěním o profesi spisovatelky, o tom, jak vznikají knížky a ilustrace k nim. Představila svou novější knihu Tajemný kůň, ve které holčička Una z jiné planety při pátrání po tajemném koni poznává památky v našich sedmi největších městech. Děti se také dozvěděly zajímavé střípky z historie českých panovníků, konkrétně o králi opilci Václavovi III. Děti vyprávění jenom hltaly. Však je také spisovatelka pochválila, že byly vzorné a do pamětní knihy napsala milé věnování: „Na krásné dopoledne s dětmi z Libáně, které se umí smát i soustředěně poslouchat budu vzpomínat – Martina Drijverová".

BESEDA S ASTROLOGEM MILANEM GELNAREM

Na čtvrtek 14. března 2013 jsem pozvala na přednášku astrologa a spisovatele Milana Gelnara. Kdo přišel, nelitoval. Pan Gelnar dokázal zaujmout, pobavit i poučit. Pro svoje statistické sledování se nás nejdříve zeptal na naše znamení zvěrokruhu a přitom naznačil stručnou charakteristiku každého toho znamení, jeho pozitiva i negativa. Pak už jsme se učili orientovat se v horoskopu, v té změti barevných čar. Dozvěděli jsme se, jak je užitečné znát svůj karmický životní úkol a co vše se nám může přihodit, pokud se jím neřídíme. Ke konci jsme dostali úsměvný návod, jak si vypěstovat zeleninu, která bude léčivá pouze a jen speciálně pro toho, kdo ji pěstuje. Dvě hodiny plné informací utekly velmi příjemně a ani se nám nechtělo jít domů.

PODZIMNÍ BESEDY 2012

Během podzimu postupně knihovnu navštívily třídy prvního stupně ZŠ a MŠ Libáň. Témata byla různá. Druháčky jsem vyzkoušela, zda přečetli knížku Školníci, kterou dostali při pasování na rytíře-čtenáře, třeťáci se dozvěděli, jak vznikly pohádky, čtvrťáci si vyslechli o životě Boženy Němcové, páťáci se seznámili s ilustracemi Adolfa Borna a praktická 1.A třída se seznámila s knihovnou a jejími pravidly.

BESEDA S KLÁROU JANEČKOVOU

Ve čtvrtek 18. října 2012 přijela do Libáně na besedu oblíbená spisovatelka Klára Janečková. Představila své knihy, kterých zatím napsala 8 a vysvětlila, co všechno předchází tomu, než můžeme mít hotovou knížku v ruce. Pak upřímně a ochotně odpovídala na všechny zvědavé otázky posluchačů. Bylo to velice milé setkání.

BESEDA SE ZDEŇKEM LEŽÁKEM
V pátek 5. října 2012 proběhly dvě besedy s šéfredaktorem časopisu ABC, s panem Zdeňkem Ležákem. Besedy byly na téma Historie počítačových her. Besedy se konaly v základní škole v Libáni a byly pro žáky 9.A a 9.B, později pro žáky 7.A, 8.A a 3.P. Pan Ležák představil také svojí první knihu G2R-Tajemná hra a časopis ABC. (foto viz Fotogalerie)

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Pondělí 18. června 2012 bylo pro naši knihovnu slavnostní a velmi důležité. Na tento den bylo naplánováno přijetí nových malých čtenářů z první třídy libáňské základní školy za čtenáře knihovny. S přípravami jsem začala hned na začátku školního roku registrací knihovny do projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ organizovaného SKIP ČR (Svazem knihovníků a infor-mačních pracovníků České republiky). Podmínky projektu, že kni-hovna je členem SKIP, a že pracuje s žáky nad rámec obvyklých knihovnických činností, jsme splnili. S celou třídou jsme se scházeli na besedách v knihovně a díky tomuto projektu jsem získala pro nové čtenáře zcela originální a jedinečnou knihu Školníci. Je určená pouze pro děti přihlášené v letošním roce do projektu, napsal ji Miloš Kratochvíl a ilustracemi ho podpořila Renáta Fučíková. Jako zvědavá knihovnice jsem si tuto vtipnou a čtivou knihu hned přečetla a mohu ji doporučit. Již v počátku, když jsem se dozvěděla, že knihu pro prvňáčky bude psát právě pan Kratochvíl, tak jsem mu hned zavolala a domluvila s ním, že by na naše pasování prvňáčků přijel a osobně tak děti pasoval na rytíře–čtenáře knihovny a vedl s nimi besedu. Měla jsem velkou radost, že k nám přijede spisovatel, autor mnoha půvabných a vtipných knih pro děti a navíc sám autor knihy, kterou děti dostanou. Leč pan Kratochvíl onemocněl a bylo mu doporučeno, aby zvolnil svoje pracovní tempo. Proto musel bohužel naše plánované setkání zrušit. Byla jsem z toho velmi zklamaná. Přesto jsem musela hned organizovat návštěvu jiného zajímavého hosta, aby měly děti na tento svůj den krásnou vzpomínku. Pro letošní podzim jsem měla předjednáno s neméně oblíbenou spisovatelkou dětských knih, s paní Ivonou Březi-novou, že by přijela na besedy do Libáně. Naší knihovně se totiž podařilo pro tento rok z dotačního programu Knihovna 21. stole-tí, určeného pro profesionální knihovny, získat od Ministerstva kultury, dotaci na projekt Besedující knihovna. A tak jsem ani ne měsíc před plánovaným pasováním napsala paní Březinové a ta mi hned ochotně přislíbila účast. Dokonce měla volný termín na náš původně naplánovaný den 18. června. Spisovatelka Březinová byla sama v roce 2004 pasována na rytířku Řádu krásného slova. Píše knihy nejen pro prvňáčky, předškoláky, starší školáčky, ale také pro náctileté. I proto jsem se ještě rozhodla využít její přítomnosti k tomu, abych pozvala na besedu obě osmé třídy libáňské školy, kterým představí „Holky (ale i klu-ky) na vodítku“. Po zajištění hosta už stačilo „pouze“ vytisknout pasovací glejty, vystavit průkazky do knihovny, objednat záložky do knih, zaslat vyhodnocení projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ a počkat na zaslání knížek, domluvit podrobnosti s paní učitelkami ve škole, zajistit na městském úřadu obřadní místnost, donést do školy všechny knihy od paní Březinové, co jsme v knihovně měli, aby si je žáci přečetli atd. . . .      
Ráno toho slavnostního dne začínalo pro paní Březinovou i pro mě brzo, abychom se už v půl osmé sešly v Mladé Boleslavi. Tam spisovatelka vystoupila z pražského autobusu, s batohem plným svých knih a já jsem si jí odvezla k nám do Libáně. Přesně na osmou hodinu jsme to sice nestihly, ale desetiminutové zpoždění nám osmáci jistě prominuli. Paní spisovatelka nijak neotálela a hned po příchodu do krásného obřadního sálu se profesionálně ujala slova. Začala povídat o svých knihách „Holky na vodítku“, které jsou o dívkách Martině, Alici a Ester, z nichž každá bojuje s nějakou závislostí. Martina s bulimií, Ester se závislostí na hracích automatech a Alice s drogami. Téma to bylo velmi zajímavé, poučné i odstrašující. Paní Březinová se rovněž zmínila o svých knihách „béčkové“ řady (to podle písmena, kterým začíná název každé knihy), ty propojuje parta mladých lidí, kteří se na svých cestách blíže seznamují s některým známým spisovatelem. Po krátké přestávce přišli prvňáčci a pozvala jsem také druháky. Nejdříve se spisovatelkou besedovali o tom, jak vzniká kniha a paní Březinová jim přečetla ukázku ze své knihy „Kluk a pes“. Na konci besedy jsme ještě stihli vyhodnotit čtenářskou soutěž, kterou vyhlásila paní učitelka Rosenkranzová pro druhou třídu. V září ode mě děti  dostali Čtenářské pasy, do kterých si zapisovaly přečtené knihy a hodnotily, zda se jim knížka líbila. Z rukou paní spisovatelky tedy převzal diplom Matěj Švorc za 4. místo a 9 přečtených knih, Anetka Ragulíková (ta byla bohužel nemocná) za 3. místo a 11 přečtených knih, Adélka Kouklová za 2. místo a 21 přečtených knih a Terezka Hlaváčková za 1. místo a 31 přečtených knih. Výhercům jsem předala knihu. Potom nás druháci opustili a to už se začali do místnosti trousit rodiče na vyvrcholení slavnostního dopoledne, na samotné pasování prvňáčků na rytíře–čtenáře knihovny. Dostavila se také celá devátá třída i s třídní učitelkou Hazdrovou, aby alespoň svojí přítomností podpořili své malé kamarády, kterým jako nejstarší byli po celý rok patrony. Paní Březinová se ještě rychle stihla převléknout do krásných, dobových šatů, vzít si dlouhý, těžký, dřevěný meč a mohli jsme, pod dohledem pana starosty Soukupa, začít. A tak po mém zahájení mohl starosta děti přivítat, stejně tak, jako je přivítal na začátku školního roku 1. září ve škole. Tehdy jim přečetl pohádku, dnes děti četli  jemu. Tím zároveň složili zkoušku a dokázali všem, že se naučili číst a mohou se opravdu stát čtenáři knihovny. Četlo se z knihy paní Březinové Medvídek – kdo si se mnou bude hrát? Zkoušku opravdu všichni úspěšně složili, ačkoliv neměli text nacvičený a četli ho poprvé. Teď už mohlo nastat jen odměňování dětí za celoroční snažení ve škole. Předstupovali po jednom před paní Březinovou, která po přečtení pasovací formule každého pasovala na čtenáře či čtenářku. Každému jsem předala pasovací glejt, průkazku do knihovny, která je do konce tohoto roku zdarma a záložku do knihy, jako nezbytnou pomůcku každého čtenáře. Starosta nakonec předal každému knihu Školníci a slavnost byla ukončena společnou fotografií se spřátelenou devátou třídou. Obrázek je na druhé straně obálky tohoto čísla novin. Děti si mohli navíc koupit knihy od paní Ivony Březinové a nechat si je podepsat i s věnováním přímo od spisovatelky. Mě pak už nezbývalo nic jiného, než všem moc poděkovat za krásné dopoledne a paní spisovatelce popřát mnoho nápadů pro další zábavné knížky a vyprovodit ji k autobusu na zpáteční cestu domů. Pak už jsem se mohla jenom spokojeně radovat se z nových a zážitků a přírůstku čtenářů.

JARNÍ BESEDY 2012

S jarem jsou hlavně spojeny Velikonoce, a tak se knihovna převlékla do velikonočního. Besedy o spisovatelích vystřídalo povídání o jaru, velikonočních zvycích a tradicích. Knihovnu postupně navštívily děti z prvního stupně Základní školy v Libáni. Asi nejvíc děti bavil podrobný popis, jak rozpoznat čarodějnici z knížky Roalda Dahla Čarodějnice. I povídání o obchůzkách královniček, otevírání studánek, stavění májek, mrskútu či vynášení smrtky ze vsi děti zaujalo.

MÁROVI O JAPONSKU 21. 3. 2012

První jarní den přijeli do Libáně Jiří Mára s rodiči, aby nám vtipně a poutavě vyprávěli o historických, technických i přírodních zajímavostech Japonska. Jejich vyprávění bylo doplněno promítanými obrázky a krátkými filmovými ukáz-kami. Přestože je Jiří Mára upoután na invalidní vozík, dokáže v sobě najít sílu, elán a optimismus, aby si plnil svoje cestovatelské sny. A tak se za pomoci své rodiny stal prvním vozíčkářem, který procestoval nejvzdálenější zemi – Nový Zéland a také vytvořil český rekord, když na invalidním vozíku navštívil všechny obydlené světadíly. Ze svých cest píší Márovi knihy, tvoří filmy, přednášejí po knihovnách celé republiky a tím získávají peníze na další cesty.

Kdo se nemohl účastnit přednášky a má rád cestopisy, tak si může v knihovně knihu či film o Japonsku zapůjčit, zrovna tak, jako ostatní knihy Jiřího Máry. Letos už Márovi stihli procestovat Austrálii, tak se můžeme těšit na další knížku. V zálož­ce Fotogalerie si můžete prohlédnout pár fotografií z přednášky. 

ADVENTNÍ BESEDY 2011

V adventním čase navštívily knihovnu čtyři třídy prvního stupně ZŠ Libáň. Poprvé se jako školáci přišli do knihovny podívat děti z první třídy, kterých je letos tolik, že se skoro do knihovny nevešly. A přišli také pravidelní návštěvníci druhé, třetí a čtvrté třídy. Před Vánocemi bylo povídání samozřejmě o celém období adventu; o sv. Barboře, sv. Mikuláši, sv. Lucii, Štědrém večeru, o vánočních zvycích a tradicích, o sv. Štěpánovi i o Silvestru. Děti si poslechly vánoční příběhy a dozvěděly se, jak různě se slaví Vánoce ve světě. Po našem českém Ježíškovi je dětem asi nejsympatičtější ošklivá, ale hodná čarodějnice Befana, která nosí dárky dětem v Itálii a lítá do domů komínem.

Některé děti využily návštěvu knihovny také k vypůjčení knížek. Ať se jim vybrané knížky líbí a stráví nad nimi příjemné chvíle třeba o vánočních prázdninách.

 PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 

      V pondělí 6. června 2011 se konalo již šesté slavnostní pasování žáčků prvních tříd libáňské a dětenické základní školy. Sešli jsme se v loutkovém divadle Martínek, které pro děti připravilo  loutkovou pohádku Zakletý princ. Představení se dětem moc líbilo a proto rádi touto cestou děkujeme panu Josefu Stránskému a členům loutkového divadla Martínek za pohádkový zážitek i za zapůjčení prostorů divadélka. Po pohádce děti skládaly očekávanou zkoušku ze čtení. Postupně tak přečetly pohádku Domácí skřítkové z Pohádkového království bratří Grimmů, kterou jim při zahájení školního roku přečetl starosta pan Soukup, který tak zahájil hezkou tradici „Starosta čte dětem a děti čtou starostovi“. Ukázalo se, že ač děti neměly text nacvičený, číst se naučily výborně. Nic tedy nebránilo tomu, aby je král Loutkové říše po přečtení slibu pasoval na rytíře – čtenáře knihovny. Děti na památku dostaly glejt, záložku do knížky, nezbytnou to pomůcku každého čtenáře, průkazku do knihovny do konce roku zdarma a krásnou knížku Zmizelá škola. Tuto knihu výhradně pro projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka napsala Daniela Krolupperová a ilustrovala Eva Sýkorová-Pekárková. Knížku nelze nikde koupit. Tento projekt podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a knihovna se s prvňáčky do projektu přihlásila.

     Hned následující pondělí přišla první třída do knihovny, aby zde  vyhodnotila soutěž „Malý čtenář“, kterou dětem na začátku školního roku vyhlásila paní učitelka Rosenkranzová. Nejlepší čtenářkou byla za 20 přečtených knih vyhlášena Terezka Hlaváčková, na druhém místě se umístila Natálka Podlipná s 18 knihami a na třetím místě Štěpánek Myška se 13 knihami! Vítězové dostali knížku a diplom. Jelikož i děti na čtvrtém až sedmém místě přečetly na prvňáky hodně knížek, tak i Adámek Krivoš, Viktorek Špaček, Adélka Kouklová a Filípek Smetana dostali na památku knihu. Na to, že se jedná o začínající čtenáře jsou naše děti moc šikovné! Proto jim přejeme, ať jim jejich zájem o knížky a čtení vydrží!

Z POHÁDKY DO POHÁDKY 2011

Paní učitelka Košková z 3.A zahájila s dětmi na začátku školního roku projekt Z pohádky do pohádky, který je postupně seznámil se známými autory dětských knížek. Děti se rozdělily do pěti skupinek po třech, čtyřech a pracovaly tak v týmu. V rámci projektu také pravidelně přicházely do knihovny, kde pro ně byly připravené besedy. Na podzim jsme si povídali o Karlu Jaromíru Erbenovi, před Vánocemi o dětství Josefa Lady, po novém roce jsme četli pohádky Boženy Němcové a na jaře si vyprávěli o dětství sourozenců Karla a Josefa Čapka. Děti si dělaly poznámky, s kterými dále pracovaly ve škole. Měly od paní učitelky připravené otázky a úkoly, za které dostávaly body. Ty dostávaly také za přinesené knihy od probíraného spisovatele, takže se jich vždy ve škole sešla pěkná hromádka, zato v knihovně pak už žádná nezbyla. A samozřejmě měly za úkol nějakou pohádku od zadaného autora přečíst.

Při posledním setkání bylo vyhlášeno vítězné družstvo. Nejvíce bodů nasbírala skupina s názvem Vodníčci ve složení Anetka Skořepová, Janička Rýdlová a Véna Pažout. Za odměnu si odnesli diplom a Velkou knihu pohádek.

BŘEZNOVÉ BESEDY 2011

V měsíci březnu postupně navštívili knihovnu žáčci první, druhé, třetí a čtvrté třídy základní školy Libáň a také dětičky z Berušek i Sluníček z mateřské školky v Libáni. Popovídali jsme si o jaru a velikonočních svátcích.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ 2010

Paní třídní učitelka 4. třídy vyhlásila pro děti jako každý rok čtenářskou soutěž. Děti měly za úkol z přečtené knížky napsat stručný obsah, který mohly připadně doplnit obrázkem a poté přinést do školy a přečíst spolužákům. Vítězem byl samozřejmě ten, kdo přinesl nejvíce přečtených knížek. A jaké by se našlo lepší místo pro vyhlašování čtenářské soutěže než knihovna? A tak děti ze 4. A i s paní učitelkou Rosenkranzovou v pondělí 21. června 2010 přišly do knihovny, kde došlo k slavnostnímu vyhodnocování výsledků. Na prvním místě se, stejně jako v loňském roce, umístila Kristýna Klárová s 24 přečtenými knihami, na druhém místě je Vanda Hlaváčková s 18 knihami a na třetím místě Nikola Mládková, která přečetla 13 knih. Z takových čtenářek máme velkou radost. Jako odměnu si děvčata odnesla knihu z nakladatelství Fragment, které je sponzorem naší knihovny. Ostatní žáci dostali Kakuro, aby si aspoň lámali hlavičky nad luštěním. Uvidíme, jestli se v příštím roce vyšplhá na přední příčku také nějaký kluk. Po vyhlášení výsledků soutěže, předání knih, diplomů a záložek se ještě školáci dozvěděli jaký je rozdíl mezi klasickou a moderní pohádkou a sami si vyzkoušeli podle zadaných slov moderní pohádku vymyslet. Poslechli si vtipné pohádky od Miloše Macoura a šli se ještě na chvíli do školy učit.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA a 2.A V KNIHOVNĚ

16. dubna 2010 navštívily knihovnu dětičky z libáňské školky. Nejdříve mrňousové ze Sluníček dokázali, že znají dobře pohádky a že je nezmatou ani ty popletené a potom předškoláci z Berušek ukázali, že vědí, jak se slušně chovat a znají pravidla slušného chování jako Neotesánek z knížky Ivony Březinové. Hned v pondělí 19. dubna 2010 to samé prokázaly děti z druhé třídy libáňské školy.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE – ČTENÁŘE KNIHOVNY 

 V pátek 9. dubna 2010 dopoledne se v obřadní síni MěÚ Libáň konalo slavnostní pasování prvňáčků na RYTÍŘE – ČTENÁŘE KNIHOVNY. Za účasti rodičů, učitelů i představitelů města byli pasováni žáčci prvních tříd z libáňské a dětenické základní školy. Tuto slavnostní událost obohatilo i vystoupení Honzy Petráše z Prahy s představením „Knižní kabaret“. Před vlastním pasováním děti předvedly, že už umí opravdu číst. Jako odměnu si každý malý čtenář odnesl nový čtenářský průkaz s předplatným do konce roku a knižní dárek od nakladatelství Fragment.

3.A A 4.A V KNI­HOVNĚ

21. prosince 2009 navštívili knihovnu žáci 4.A a 3.A třídy libáňské školy. Dozvěděli se, jak se slaví Vánoce ve světě a vyslechli si povídání o adventním čase.

AUTORSKÉ ČTENÍ LIBÁŇSKÉHO RODÁKA PROLOŽENÉ MUZIKOU ANEB STAREJ A BLBEJ ANEB TOHLE JSEM SI NAPSAL

Ve čtvrtek 26. listopadu 2009 se uskutečnilo příjemné setkání s panem Bohumírem Procház-kou, kterému všichni říkají proChor. Sešli se jeho přátelé a příznivci, aby si poslechli povídky, fejetony či pohádky prokládané hrou na foukací harmoniku.

PUTOVÁNÍ PO SRÍ LANCE
Další cestopisné povídání připravil pan Werner Vybíral z Lična. Ve čtvrtek 8. října 2009 se v obřadní místnosti MěÚ v Libáni sešlo více než 30 posluchačů. O promítání se postaral pan Špína. Děkujeme.

3. A V KNIHOVNĚ
V pondělí 14. září 2009 navštívila knihovnu 3. třída libáňské školy s panem učitelem Stránským. Děti se seznámily s chodem knihovny i s tím, jak se stát čtenářem knihovny. A opravdu se už někteří žáci této třídy čtenáři stali.

Čtenářská soutěž ve 3.A (šk. r. 2008/09)
Ve středu 24. června byla v knihovně vyhodno-cena čtenářská soutěž třídy 3.A, kterou vyhlásila pí učitelka Rosenkranzová na začátku školního roku. Vítězem se stala Kristýna Klárová, na 2. místě se umístily čtenářky Merhautová a Mlád-ková, na 3. místě jsou čtenáři Myšková, Valentová a Hakenová. S bramborovou medailí odešla Adélka Urbanová.  Celou třídu malých čtenářů paní učitelka odměnila sladkou dobrotou a z knihovny si děti za celoroční čtení odnášely knižní dárek od nakladatelství Fragment.
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
V pondělí 20. dubna 2009 se sešli prvňáčci libáňské a dětenické školy v obřadní síni MěÚ v Libáni na slavnostním pasování na čtenáře. S představením Knižní kabaret vystoupil Honza Petráš z Prahy a děti prokázaly dobrou znalost pohádkové říše. Všichni nováčci čtenářského světa dostali čtenářský průkaz a krásný dárek v podobě knih od nakladatelství Fragment. Poděkování patří tomuto nakladatelství za dlouholeté sponzorování libáňského pasování a rovněž paním učitelkám (pí Košková z Libáně a pí Plíšková z Dětenic) za trpělivost, se kterou  učily prvňáčky číst. V knihovně už čeká spousta knih na nové malé čtenáře.

PUTOVÁNÍ PO INDII
Pan Werner Vybíral z Lična připravil setkání PUTOVÁNÍ PO INDII. Cestopisná beseda s promítáním fotografií se konala ve čtvrtek 19. února 2009 od 18 hodin v obřadní místnosti MěÚ v Libáni. Přes malé technické problémy se přednáška vydařila a všichni posluchači jistě vyprávění zaujalo. Pan Vybíral přislíbil ještě jedno cestopisné povídání na téma Srí Lanka. O termínu budete včas informováni.

PUTOVÁNÍ NOVÝM ZÉLANDEM
Cestopisné povídání PUTOVÁNÍ PO NOVÉM ZÉLANDU poslouchalo ve čtvrtek 11. 12. 2008 od 17 hodin více než 30 posluchačů.
Pan Werner Vybíral z Lična je provedl krásami Nového Zélandu, který poznal na svém putování v roce 2005. Vyprávění bylo doplněno promítá-ním fotografií.
Pan Vybíral přislíbil posluchačům na jaro 2009 další povídání – tentokrát o Indii.

KEŇA TROCHU JINAK

Městská knihovna v Libáni v rámci Týdne knihoven uspo­řádala setkání s Jaroslavem Záves-kým ze Psinic.
V obřadní síni se ve čtvrtek 16. října sešlo asi 60 posluchačů. Děkujeme panu Záveskému za poutavé vyprávění, které bylo doplněno pro-mítáním jeho vlastních fotografií. Poděkování patří i panu Stránskému za zapůjčení a obsluhu dataprojektoru.
Od posluchačů bylo na dobrovolném vstupném vybráno Kč 626,–, za tuto částku budou do fondu knihovny zakoupeny knihy o Keni.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 

Opět po roce uvítal král písmenkové říše prvňáčky ze školy v Libáni a nově i z Dětenic, aby se přesvědčil, jestli se v první třídě opravdu naučili číst. S kulturním programem vystoupilo Recitační a dramatické studio ze Sobotky a všichni malí čtenáři dostali dárek od nakladatelství Fragment, které je sponzorem pasování již druhý rok. Slavnost se konala v pondělí 14.dubna 2008 v obřadní místnosti MěÚ v Libáni.