Naposledy aktualizováno: 02.08.2019 09:25:55
logo

Městská knihovna Libáň

SLUŽBY v ceně registrace
 • půjčování knih a časopisů
 • prezenční půjčování literatury z příruční knihovny – slovníky, encyklopedie
 • elektronický katalog
 • rezervace dokumentů
 • poskytování základních bibliograficko-informačních slu­žeb
 • veřejně přístupný internet
 • možnost práce ve Wordu a Excelu

INTERNET

 • děti do 15 let mohou na internet jen se souhlasem rodičů
 • tisk se platí  (4,–/A4 a barevně 8,–/A4)

REGISTRACE

 • registrace je na 12 měsíců
 • k registraci je třeba vyplnit přihlášku a předložit průkaz totožnosti
 • děti do 15 let musí mít přihlášku podepsanou od jednoho z rodičů
 • registrační poplatek pro dospělého je Kč 100,–, pro děti Kč 50,–
 • po zaplacení registračního poplatku je vydán čtenářský průkaz

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA (MVS)

 • služba zdarma pro registrované čtenáře knihovny
 • čtenář hradí poštovné Kč 40,– za doručený svazek
  (pokud zasílací knihovna účtuje poplatek za MVS, hradí jej rovněž žadatel)
 • publikace, které nemá knihovna ve svých fondech, lze zájemcům půjčit z kterékoliv knihovny v ČR, popř. i ze zahraničí
 • čtenář je povinen přesně dodržet výpůjční lhůtu stanovenou půjčující knihovnou

SLUŽBY placené dle ce­níku 

 • odeslání rezervace
 • tiskové výstupy
 • rešerše

KNIHOVNÍ ŘÁD v celém znění zde